“Als geboortebegeleider breng ik mijn kennis, ervaring en wijsheid in om moeder, baby en vader op een plek te krijgen waarin ze voelen dat zij de eigen kundigheid hebben om het bevallingsproces aan te gaan."

Caroline Hogeweg - vroedvrouw

Marianne VanderVeen-Kolkena

Marianne Vanderveen-Kolkena, lactatiekundige IBCLC , antropologe
Marianne Vanderveen-Kolkena, lactatiekundige IBCLC
en antropologe
Marianne Vanderveen-Kolkena is lactatiekundige en heeft haar eigen praktijk ‘Borstvoedingscentrum Panta Rhei’. Daarnaast heeft zij in 2017 haar Bachelor behaald in Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Verder is ze getrouwd, moeder van vier volwassen dochters en oma van een eerste kleinkind (tweede op komst).

Marianne is met haar borstvoedingswerk begonnen in 1994. Ze volgde bij de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN), de interne opleiding tot contactpersoon en gaf namens de VBN jarenlang informatiebijeenkomsten voor zwangeren en voedende moeders. Ze schreef een aantal jaren als columnist voor het verenigingsblad BN, was eindredacteur van het interne periodiek, maakte deel uit van diverse projectgroepen, en schreef mee aan interne documentatie zoals beleidsplannen, richtlijnen voor de interne scholing en stages. Nog altijd is ze redacteur in de brochurecommissie van de VBN en verzorgt ze bijscholingen voor de vrijwilligers.
Ze heeft, in samenwerking met diverse anderen, uitgebreid feedback gegeven op en meegewerkt aan de multidisciplinaire, landelijke richtlijn ‘Excessief huilen bij baby’s’ en de landelijke richtlijn ‘Borstvoeding’. Meer recent schreef ze, in aanvulling op haar feedback, een essay in reactie op de landelijke richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen’.

Dit essay sluit aan bij de nieuwe weg die ze wil inslaan op basis van haar studie op het gebied van de medische antropologie: het bepleiten van meer maatschappelijke prioriteit voor het belang van een gezonde en veilige start voor kinderen. Daarin krijgen volwassen belangen een minder prominente plaats en is er aandacht voor de grote effecten van negatieve ervaringen in de kindertijd (Adverse Childhood Experiences, ACEs). Met het oog hierop wil Marianne in september 2018 starten met haar master, Medical Anthropology & Sociology, wederom aan de Universiteit van Amsterdam.

Als vertaler/redacteur bracht ze in haar eigen praktijk drie boekvertalingen uit: ‘Slapen met je baby’, ‘Als mijn moeder een vogelbekdier was…’ en ‘Koester je kleintje’, allemaal verkrijgbaar via haar website.

Ze presenteert af en toe op online borstvoedingscongressen en ouderschapsbeurzen en werd in 2010 genomineerd voor de (inmiddels beëindigde) tweejaarlijkse landelijke Borstvoedingsprijs van de Samenwerkende Borstvoedingorganisaties.

 • 2008 IBCLC-gecertificeerd lactatiekundige (International Board Certified Lactation Consultant)
 • 2008 Medewerker van het Kenniscentrum Borstvoeding
 • 2009 Oprichting lactatiekundige praktijk ‘Borstvoedingscentrum Panta Rhei
 • 2017 Bachelor behaald in Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie; titel van haar afstudeerproject : “Ik heb ook een eigen leven!” Ze onderzoekt daarin een concept dat ze aan het ontwikkelen is, getiteld Adult Supremacy, en hoe dat uitwerkt op kindwelzijn .

  Klik hoor door naar de gesprekken met Marianne:
  Deel 1 interview: Borstvoeding een manier om je kind autonomie te geven
  Deel 2 interview: Ouders hebben plichten, kinderen rechten

  Website: www.borstvoedingscentrumpantarhei.nl
  Facebook: Borstvoedingscentrum Panta Rhei
  Twitter: @bvcpantarhei
  E-mail: info[]borstvoedingscentrumpantarhei.nl
  Telefoon: 0592-405347 (vast) / 06-30490022 (mobiel)