“Zowel bij een bevalling als bij seks, moet het lijf en het brein een goede samenwerking hebben, dus een positieve feedback naar elkaar. Angst is de spelbreker."

drs. Hanneke Termeer - seksuoloog

drs. Eric Hallensleben

drs, Hallensleben - gynaecoloog
chevron_leftchevron_right
Drs. Eric Hallensleben is gynaecoloog en psycholoog. Hij is gespecialiseerd in begeleiding vav zwangerschappen met een hoog risico en Psychogynaecologie in het Groene Hart Ziekenhuis. Ook is hij sinds 1998 voorzitter van de Verloskundig Samenwerkings Verband ‘InZwang’. Daarnaast is hij bestuurslid bij het Medisch Specialistisch bedrijf, Gouda. Eric is vader van vier kinderen en woont in Den Haag.

Eric Hallensleben heeft zijn doctoraal behaald in psychologie in 1981. Na enige tijd zijn
eigen praktijk te hebben wilde hij in eerste instantie psychiater worden. Dit pakte
anders uit dan gedacht en is op 36 jarige leeftijd de specialisatie gynaecologie gaan
volgen op het LUMC.

Een speerpunt van Eric is ‘goede samenwerking’. Nog voordat de integrale geboortezorg ter sprake was, zag Eric het belang van goede samenwerking tussen o.a. gynaecologen en verloskundigen. In 1996 is hij de mede initiatiefnemer geweest van
toen nog één van de eerste Verloskundig Samenwerkings Verbanden (VSV) ‘InZwang’.
Het bijzondere van deze VSV is dat zij een innovatieve, moderne vergader methode
hanteren in besluitvorming, het sociocratisch model. Hierin wordt getracht om alle
partijen (groot of klein) evenveel gewicht te geven om samen tot een besluit te komen.
Om VSV’s beter te positioneren zijn Eric en zijn collega’s momenteel druk bezig om de
federatie van VSV's van de grond te krijgen.

De benaderingswijze van Eric als gynaecoloog is dat de cliënt centraal staat en zo een type begeleiding te geven waarbij een zwangere sterker uit haar bevalling komt dan dat ze erin ging. Hij gelooft dat wanneer de zorgprofessionals goed samenwerken met elkaar dit het proces en beleving van de zwangere sterk begunstigt.
  • 2015 - heden: Bestuurslid, Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda
  • 1998 - heden: Gynaecoloog, Groene Hart Ziekenhuis
  • 1998-heden: Voorzitter, Samenwerkingsverband inZwang
  • 2009-2015: Instructor en Course Director, Management of Obstetric Emergencies and Trauma ( MOET)
  • 2011 - heden: Instructor en Course Director, Prehospital Obstetric Emergency Training (POET)
  • 2017: Oprichter Federatie Verloskundig Samenwerkings Verbanden (VSV’s)
  • 1983 – 1998: Opleiding Gynaecologie, LUMC
  • 1972-1981: Opleiding Klinische Psychologie, Leiden Universiteit
Benieuwd geworden naar het gesprek met Eric?

Contactgegevens:
website: Groene Hart Ziekenhuis Gouda
website: federatie van VSV's