“In een suboptimaal scenario wat is dan de essentie dat maakt dat jij nog steeds je kind kan baren?"

Caroline Hogeweg - vroedvrouw